Prevajanje ideologije z ideologijo: Sienkiewiczev roman V puščavi in goščavi in njegovi slovenski prevodi

Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije prisrčno vabi na predavanje Janža Snoja z naslovom Prevajanje ideologije z ideologijo: Sienkiewiczev roman V puščavi in goščavi in njegovi slovenski prevodi.

Predavanje bo v četrtek, 16. januarja, ob 11.20 v učilnici 5 na Tobačni 5 (Enota za zahodnoslovanske jezike in književnosti Oddelka za slavistiko FF UL).