Vpis Ceepus mobilnosti v štud. letu 2019/2020 v VIS

Študentke in študenti, ki ste bili v štud. letu 2019/2020 na CEEPUS izmenjavi, ne pozabite vpisati mobilnost na vpisni list v VISu v Mednarodni pisarni.

Za vpis mobilnosti potrebujete potrdilo iz univerze gostiteljice o trajanju izmenjave, ki ga posredujete Anji Golec na e-naslov: anja.golec@ff.uni-lj.si.

Za dodatne informacije se lahko oglasite tudi na moj e-naslov: tatjana.balazic-bulc@guest.arnes.si.

Tatjana Balažic Bulc