Knjige v srbskem/hrvaškem jeziku

Zmajeva luknja, bukvarna z Dola pri Hrastniku, zaradi pomanjkanja prostora ponuja knjige v srbskem in hrvaškem jeziku.

https://www.facebook.com/ZmajevaLuknja/