RU2 Prevajanje strokovnih besedil v ruščino, rezultati

  • 18173187  – 22,5/ 7
  • 18163544 – 17 / 8
  • TaČe – 43 /5
  • На устный экзамен приглашаю вас в четверг, с 10 до 11.30
  • lp, TK