Rezultati pisnega izpita iz Lektorata ruskega jezika – 1. letnik, nerusisti

Rusisti, 1. letnik:

vpisna št.     št. napak   ocena

18160311           27            7

Nerusisti:

18140692          15,5           8

18121550           31,5          6

18160886           31,5          6

Ustni izpiti bodo potekali v četrtek, 13.9., pri lektorici Komarovi od 10 do 11.30 in pri lektorici Spanringovi od 11.45 do 13.00.