JŠ1 Zagovor diplomskih nalog

V ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 10:00 uri (učilnica 102), bodo v okviru prvostopenjskega programa Južnoslovanski študiji diplomsko nalogo zagovarjale študentke:

Natali Hari: Jezikovna praksa na primeru družine bosanskih priseljencev v slovenskem okolju, somentorica izr. prof. dr. Maria Wtorkowska,

Mara Muhič: Medjezikovni prenos pri pisanju vejice med slovenščino in hrvaščino,

Elżbieta Czuba: Sibilarizacija pri samostalnikih ženskega spola v srbskem in hrvaškem jeziku.

Vabljeni.

Tatjana Balažic Bulc