Začetek lektorata poljskega jezika

Prvo srečanje Lektorata poljskega jezika za začetnike bo v četrtek, 11. 10. ob 9.40 v pred. 4 na Tobačni 5.

Vabljeni.

A. Žabkar Šalić