Prevajalsko delo (srbščina, albanščina, makedonščina, bosanščina, hrvaščina, bolgarščina, romunščina)

Posredujemo:

 

Iščemo prevajalce za prevode iz naštetih jezikov (srbščina, albanščina, makedonščina, bosanščina, hrvaščina, bolgarščina, romunščina) v slovenščino in iz slovenščine v naštete jezike.

Lep pozdrav,

Sara Krevl

Agencija INT d.o.o.

sara@taia.io