Izpitni roki junija pri V. Požgaj Hadži

Obavještavam vas da je mojom greškom bio odabran datum ispita 25. 6. 2019. kada je praznik, za što se ispričavam. Osim toga,  zbog studenata 2. stupnja kojima trebaju učionice s kompjuterima, promijenjene su učionice i njima je prilagođeno vrijeme ispita. Ispitni su rokovi: 11. 6. 2019. u 10.00 u uč. 013 i 27. 6. 2019. u 9.00 u uč. 011.

Budete li imali ikakvih problema zbog promijenjenog 2. termina ispita, javite mi se e-poštom.

Srdačan pozdrav,

Vesna Požgaj Hadži