Ustni izpiti pri V. Požgaj Hadži

Najvaljujem da će usmeni ispiti biti isti dan kao i pismeni (27. 6. 2019.). Ako netko ne misli doći na usmeni u tom roku, neka mi se molim javi e-poštom.

Srdačan pozdrav,

V. Požgaj Hadži