Ustni izpiti in GU 2. 7. 2019, Vesna Požgaj Hadži

Na molbu nekih studenata usmeni ispiti bit će u utrok, 2. 7. u 8.30. Ispitu mogu pristupiti ovi studenti:

– HS 1: 18170454 – molim da mi se javite kandidatica javi e-poštom

– HS 2: skopljanci

– HS 3: nema šifre, ali pisala je samo jedna kandidatica

– kolegice iz JŠ 2 iz predmeta PNB i MiP.

Konzultacije će biti isti dan, ali od 9.00 do 10.30.

Srdačan pozdrav, Vesna Požgaj Hadži