JŠ – Govorilne ure – Požgaj Hadži

Obavještavam vas da će konzultacije u srpnju i augustu 2018. biti prema unaprijed dogovorenim terminima po e-pošti.

Vesna Požgaj Hadži