Najava usmenih ispita – Požgaj Hadži

Za one koji su položili pismeni usmeni ispiti bit će 5. 9. 2018. u 8.00. Oni koji pišu pismeni 5. 9. 2018. usmeni će biti isti dan, tj. nakon ispravljenih testova.

Vesna Požgaj Hadži