Konzultacije u septembru – Požgaj Hadži

Konzultacije će u septembru biti 4. 9. 2018. od 10.30 do 12.00.  U utorak, 11. i 18. septembra 2018. neće biti konzultacija, već će biti 20. 9. 2018. od 9.00 do 10.30.

Vesna Požgaj Hadži