Delo za rusistko/rusista v času knjižnega sejma

Za pomoč na ruski stojnici v času 34. Slovenskega knjižnega sejma organizatorji iščejo študente rusistke.  Če vas delo zanima,  se prosim čim prej oglasite Anastasiji Morugini / anastasyamorugina@gmail.com070 488 010, kjer dobite natančnejše informacije …