RU1 – 1. kolokvij iz Modernega ruskega jezika I – lektorske vaje

Študente 1. letnika obveščamo, da bo prvi kolokvij iz Modernega ruskega jezika I – lektorske vaje v ponedeljek, 3.12., ob 13.00 v predavalnici št. 4.