RU1 – rezultati pisnega izpita iz MRJ I z dne 21.1.

Vpisna št. Število napak Ocena
18180199 8 9
18180767 51 5
18160868 16 8
18180962 13,5 9
18180185 6,5 -10
18180273 48,5 5
18180137 32,5 -7
18180270 23,5 -8

Kriterij: 1-6 =10, 7-14 = 9, 15-23=8, 24-32=7, 33-40 = 6,  41, … =5

Ustni del izpita bo jutri, 22.1., ob 10.00 v predavalnici 06 (T. Komarova) in 209C (Spanring-Poredoš).