RU1/RU2 Magistrski seminar / Literarni seminar

Razpisujem teme Magistrskega in Literarnega seminarja. Tisti, ki lani oz. predlani niste obiskovali seminarja, morate to v primeru, da boste pisali magistrsko temo, obvezno sodelovati. Tisti, ki ste sodelovanje že opravili, morate predstaviti po naslednjem razporedu temo.

Tisti, ki ste se letos vpisali v Literarni seminar, se vpišite v e-učilnico in sporočite do 30. januarja Tilnu Avguštinu, za katero temo temo ste se odločili.

Bodite pozorni na rok izvedbe: pripravljeni morate biti tega dne, kot je zapisano, vendar se zaradi morebitnih zagovorov magistrskih del lahko termin zamakne!

Prisotnost na seminarju je obvezna v 75%!

Študijsko leto 2019

Magistrski seminar 

7. marec 

STROŽER Maša

Konceptualizem v ruski in slovenski poeziji na primeru Dmitrija Prigova in Iztoka Geisterja

14. marec

MAROLT Manca

Izobraževanje odraslih v kulturnih ustanovah v Sloveniji in Rusiji

21. marec

MESEC Petra

Uveljavljanje sodobne ruske ženske proze in analiza biografskega učenja na primeru ustvarjanja Natalije Medvedjeve.

28. marec

MARKUN Tina

Ruske in nemške pravljice 19. stoletja iz didaktičnega vidika 

4. april

WEISS Živa

“Stiljagi” – romantična mladinska subkultura ali prodana duša?

 

Literarni seminar: П. Вайл, А. Генис: 60-е Мир советского человека

O vseh podrobnostih se seznanite v e-učilnici!

11. april (dva referenta)

Книга первая (Фундамент утопии, Интервенция)

18. april (dva referenta) 

Книга первая (В поисках героев, Марю энтуыиастов

9. maj (dva referenta)

Книга вторая (Гражданская война, Власть масс)

16. maja (dva referenta) 

Книга вторая (Слово как дело, Руины утопии)

23. januar 2019

Miha Javornik