RU1 Prevzem pozitivno ocenjenih kolokvijev (Uvod v študij ruske književnosti)

Študentje, ki ob opravljanju kolokvijev pri Uvodu v študij ruske književnosti pišejo pozitivno, morajo pred pristopom k izpitu v času demonstratorskih ur oba kolokvija tudi osebno prevzeti. Skupaj z njima nato na izpit prinesejo tudi pozitivno ocenjeno eksplikacijo.

 

dem. Tilen Avguštin (tilen.avgustin@gmail.com)