RU2 Pregled referatov avantgarda v 2018/2019

Kot sem napovedal, vas vabim, da se zglasite v torek, 26. februarja 2019 po naslednjem vrstnem redu na pogovor o vaših referatih.

11.00 Hana Trošt, Saša Tatarevič

11.15 Maja Štrbulc, Katarina Penko

11.30 Uršula Huljev, Maruša Brežnik

11.45 Miha Rednak, Marko Kardinar

Vsi, ki niste klicani na pogovor, se razume, da je potrebno vaš referat le v manjši meri popraviti, vendar ga je treba – prevzemite ga pri kolegu Tilnu Avguštinu.

Rok za popravek je 12. marec v času demonstratorjevih govorilnih ur. S seboj prinesite tudi prvi izvod. Bodite pozorni – brez ustreznega dopolnila se šteje, da je vaš referat negativno ocenjen in ga ne morete popravljati!

Torej: brez popravka in prevzema referata se šteje, da obveznosti v tem študijskem letu niste opravili.

22. februar 2019

miha javornik