RU1 Oddaja eksplikacij v 4. roku (Uvod v študij ruske književnosti)

Oddaja eksplikacij v 4. roku bo potekala v ponedeljek, 4. marca, med 11.30 in 12.00 v kabinetu 213.

 

dem. Tilen Avguštin (tilen.avgustin@gmail.com)