RU1 – Lektorske vaje za obe skupini

Študente 1. letnika obveščam, da bosta imeli zaradi praznikov v torek, 30. 4., ob 9.40 lektorske vaje obe skupini.

Marina Spanring-Poredoš