RU1 – 4. kolokvij iz LMRJ I in lektorske vaje v ponedeljek

Študente 1. letnika rusistike obveščamo, da bo četrti kolokvij iz predmeta Moderni ruski jezik I – lektorske vaje v ponedeljek, 27.5., ob 13.00 v predavalnici št. 4 na FF.

Zaradi kolokvija bodo ponedeljkove lektorske vaje pri lektorici Spanringovi potekale v eni skupini, in sicer od 11.20 do 12.30 v predavalnici št. 4 na Tobačni.