RU2 – Rezultati 2. kolokvija iz publicistike

Rezultati 2. kolokvija iz publicistike

Vpisna št. Št. napak Ocena
18183320 25 7
18183331 27,5 7
18183164 28,5 -7
18183169 11 9
18183141 25 7
18183170 40 5
18183388 40 5
18183498 44,5 5
18183333 23 7
18183088 35,5 -6

Kriterij: 0-7=10, 8-14=9, 15-21=8, 22-28=7, 29-35=6, 36,..=5