Rezultati pisnega izpita iz Lektorata ruskega jezika za nerusiste I – 3.6.

Rezultati pisnega izpita iz Lektorata ruskega jezika za nerusiste I z dne 3.6.2019

Vpisna številka Št. napak Ocena
18183075 11 9
70082391 12,5 -9
18180455 13,5 8
18131292 15,5 8
18160578 20 7
18160890 38,5 5

Kriterij: 0-6=10, 7-12=9, 13-19=8, 20-26=7, 27-35=6, 36, … = neg.

Ustni izpiti bodo v četrtek, 6.6., ob 11.00 v predavalnici št. 5. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivno opravljen pisni del izpita.