Rezultati pisnega izpita iz predmeta RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje z dne 3.6.2019

Vpisna št Št.nap Ocena
18180066 32 7
18180767 19 8
18180483 44 5
18170247 26 7
18180274 49,5 5
18170422 66,5 5
18180456 56,5 5

Kriterij: 1-6 =10, 7-14 = 9, 15-23=8, 24-32=7, 33-40 = 6,  41, … =5