Rezultati pisnega dela izpita pri predmetu RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje z dne 18.06.19

 

Vpisna št Št nap Ocena pisnega dela
18180760 12 9
18160263 67 5
18170247 24,5 7
70082391 33 6
18180355 28 6
18170313 80,5 5
18180804 41 5
18180274 26 7
18180446 13,5 9-
18180483 30,5 6

 

Kriterij: 1-6 =10, 7-13 = 9, 14-20=8, 21-27=7, 28-35 = 6,  36, … =5

Ustni izpiti bodo: pri lekt. Tatjani Komarovi v sredo 19.06 od 9.00 v kab. 212;

pri lekt. Marini Spanring pa v četrtek 20.06 od 9.30 v pred. 209 c