RU1 Prevzem kolokvijev (Uvod v študij ruske književnosti)

Prevzem kolokvijev za Uvod v študij ruske književnosti za študente 1. letnika bo mogoč 22. avgusta med 8. in 9. uro v kabinetu. Izpiti pri predmetu se začnejo ob 9. uri, zato naj študentje pridejo že prej.

 

dem. Tilen Avguštin (tilen.avgustin@gmail.com)