Rezultati pisnega izpita iz Lektorata ruščine za nerusiste z dne 10.9.2019

Vpisna številka Število napak ocena
18180182 8 9
18160362 34,5 6

Ustni izpit bo v petek, 13.9., ob 11.00 v kabinetu 212.