RU1 2. letnik – izbira tem za seminarski del predmeta Ruska književnost – obdobje realizma

Vse, ki boste letos poslušali predavanja iz realizma, obveščam, da so teme seminarskih branj objavljene v e-učilnici [ https://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=6579 ]. Na vsako temo se lahko prijavita do dva nastopajoča, prav tako mora vsak študent vsaj pri štirih seminarskih srečanjih sodelovati kot vzporedni bralec.  Vašo izbiro sporočite demonstratorju Blažu Šobi,
lp, Blaž