Uvodno srečanje pri predmetu Moderni ruski jezik I

Spoštovani kolegi!

Tisti, ki ste v študijskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik rusistike, imate na urniku t. i. lektorske vaje pri predmetu Moderni ruski jezik I.

Obveščam vas, da bo uvodno srečanje pri tem predmetu v petek, 4. 10. ob 10.30, in sicer na dislocirani enoti fakultete, ki se nahaja na Tobačni ulici 5 (predavalnica 2).

Ker je enoto čisto na začetku mogoče težko najti, lahko ob 10.15 pridete na Aškerčevo 2, do Tobačne pa vas bom pospremil Blaž Šoba, demonstrator za ruski jezik in književnost. Dobimo se pri Nahtigalovem spomeniku (leva stran fakultetne avle). Seveda lahko pridete tudi neposredno na Tobačno. Prosim, bodite točni.

Na srečanju se bo predstavila jezikoslovna katedra, razdelili pa se bomo tudi v skupine za vaje, zaradi česar je udeležba nujno obvezna.

Z lepimi pozdravi,

Blaž Šoba