RU1 Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol): premik na zgodnejšo uro

Spoštovane, spoštovani,

zaradi boljše izkoriščenosti učilnice bodo predavanja iz RU1 Struktura ruskega jezika – morfologija II (glagol) ob sredah do konca semestra potekala od 9.40 do 11.20 (torej z začetkom eno uro prej).