RU2 Analiza umetnostnih besedil 1, Rezultati 2. kolokvija

RU2 Analiza umetn. besedil 1/ Zvrstnost rus. jez. za učit.1 Второй зачет

  Содерж. язык
18183320 9 8
18183181 9 8
18183388 8 6
18183169 10 10
18183331 9 8
18193281 9 8
18193474 8 7
18193282 7 7
18193130 10 9
18193145 8 7
18193156 9 7
18193158 10 9
СТ 9 8

 Lp, TK