Rezultati kolokvija iz Lektorata ruščine za nerusiste (začetnike)

PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika – ruski jezik

PSJ1 Moderni ruski jezik I/1-2 – lektorske vaje za nerusiste *

Vpisna številka Št. napak Ocena
18190616 7 9
18181088 25 7
18180303 23,5 7
18180304 13 9
18160135 21,5  -8
18170268 8 9
18161196 23,5 7
18180984 4 10
18180310 2 10
18190028 15 8
18190449 52 5
18193073 8,5 9
18190325 21,5 -8
18160810 9 9
18180172 51 5
70083682 10 9

 

Kriterij: 0-6=10, 7-13=9, 14-21=8, 22-30=7, 31-40=6, 41, … = neg.