RU1 Struktura ruskega jezika: sintaksa (gradivo)

Lep pozdrav!

Študentom 2. letnika rusistike jutrišnje predavanje iz sintakse seveda odpade. Snov boste nadomestili sami, gradivo, ki je bilo planirano za jutri, pa je doc. dr. Mladen Uhlik že objavil v e-učilnico. Do ponovnega začetka predavanj ga je treba preštudirati.