Izpiti pri doc. dr. Uhliku

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Za predmete, ki jih izvaja doc. dr. Mladen Uhlik, je prvi izpitni rok razpisan za 29. 5. 2020. Gre za predmete RU1 Struktura ruskega jezika: fonetika in fonologija, RU1 Struktura ruskega jezika: morfologija samostalnika, RU1 Struktura ruskega jezika: morfologija glagola, RU1 Struktura ruskega jezika: sintaksa in RU2 Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja. Zaradi nastale situacije se bodo ti izpiti, če ne bo prišlo do popolne odprave ukrepov, v spomladanskem roku izjemoma izvajali ustno preko Zooma. Ker je tehnično nemogoče vse prijavljene izprašati v istem dnevu, bo doc. dr. Uhlik izpite izvajal v sredo, 27. 5. 2020, v četrtek, 28. 5. 2020 in v petek, 29. 5. 2020. Sami si lahko izberete, na kateri dan želite opravljati izpit (ne glede na predmet, h kateremu pristopate). Na isti dan lahko odgovarja do 20 študentov. Svojo izbiro sporočite demonstratorju (blaz.soba.610@gmail.com). Prosim, jasno napišite, na kateri predmet se prijavljate. Nikar se ne pozabite prijaviti v VIS-u (tudi če boste odgovarjali v sredo ali četrtek, se prijavite za 29. 5. – to naj vas ne moti), sporočilo demonstratorju pa je obvezna potrditev prijave, saj bo le tako mogoče izdelati seznam.