Rezultati kolokvija iz LMRJ I

RU1 Moderni ruski jezik I – lektorske vaje *  2019-2020     ZOOM 3-4 KOLOKVIJ 

 Vpisna številka  Število napak  Ocena
18190654  24,5  7
18190170  22  7
18190237  11,5  9
18180268  21  7
18190560  18  8
18180409  30  6
18190579  15,5  8
18180009  27  6
18180913  53  5
18190030  27  6
18190415  14,5  8
18190368  29,5  6
18190805  29,5  6
18180951  38  5
18190662  8,5  9
18190369  47  5
18180278  6  10
18190742  18  8
18190420  25  6
18190561  38,5  5

Kriterij: 0-6=10, 7-12=9, 13-18=8, 19-24=7, 25-30=6, 31, … = neg.