Rezultati pisnih izpitov in razpored ustnih izpitov pri lekt. J. Urbas

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

objavljam rezultate pisnih izpitov, ki so se danes pisali pri lekt. Janji Urbas. Pozitivnim ocenam je pripisan termin ustnega izpita.

RU1 Struktura ruskega jezika: slovnični pregled

18160884: 10 (- 0) (ponedeljek ob 11.00)

18160257: 10 (- 0,5) (petek ob 8.00)

18170317: 10 (- 5) (petek ob 7.30)

18160258: 9/10 (- 5.5) (petek ob 8.30)

18160262: 8 (- 14,5) (dogovorjeno)

18160047: 6 (- 28,5) (dogovorjeno)

18150201: 5 (- 33,5)

18160858: 5 (- 34)

Kriterij: 10 = od 0 do 5 napak; 9 = od 6 do 11 napak; 8 = od 12 do 17 napak; 7 = od 18 do 23 napak; 6 = od 24 do 30 napak

RU2 Zvrstnost ruskega jezika: poslovna korespondenca

1813488: 7/8 (- 12,7) (petek ob 9.00)

18183023: 6 (- 22) (ponedeljek ob 10.30)

18193145: 6 (- 23) (ponedeljek ob 10.00)

Kriterij: 10 = od 0 do 3 napak; 9 = od 4 do 9 napak; 8 = od 8 do 12 napak; 7 = od 13 do 18 napak; 6 = od 19 do 25 napak

Profesorica bo kandidatom, ki imajo izpit na isti dan, poslala tudi isti link za Zoom. Ko se predhodni kandidat odjavi, se prijavi naslednji.