Rezultati pisnega izpita iz lektorata ruščine za nerusiste

PSJ1 Moderni ruski jezik I/1-2 – lektorske vaje za nerusiste *

Vpisna številka Št. napak Ocena
18181088 33 6
18161196 30,5 6
18150840 34,5 6
18180984 2,5 10
70083680 25 7
18180172 66 5

Kriterij: 0-6=10, 7-12=9, 13-19=8, 20-26=7, 27-35=6, 36, … = neg.

Ustni izpiti bodo potekali v četrtek, 18.6., v kabinetu 212 po naslednjem razporedu:

ob 8.45: študenti/študentke z vpisnimi številkami: 18181088, 18161196, 18150840

ob 9.10: študenti/študentke z vpisnimi številkami: 18180984, 70083680

Po koncu ustnih izpitov, predvidoma ob 11.00, bodo v kabinetu 212 tudi govorilne ure.