Struktura ruskega jezika, slovnični pregled

 

18130860  – 8

18140255 –  7 ( status? Ni nobenega kolokvija)

18140527 – 6

18150263  – 7

18090814 –  5

18130813 –  7

18140899 –  6  ( Status?ni na seznamu letnika?)

Ustni izpit bo v petek,  6. 7. 2018, ura bo sporočena naknadno.