RU1 (Uvod v št. rus. knj.) – prevzem kolokvijev

Pozitivno ocenjene kolokvije, ki jih študentje pri Uvodu v študij ruske književnosti (prof. Javornik) poleg pozitivno ocenjenih eksplikacij potrebujejo predložiti ob opravljanju izpita, bo moč prevzeti v sredo, 22. avgusta, med 12.00 in 12.30 v kabinetu 213.

Redne demonstratorske ure se pričnejo s septembrom.
dem. Tilen Avguštin (tilen.avgustin@gmail.com)