RU2 Avantgarda: prijava na temo seminarskega nastopa

Študentje, ki so v letošnjem letu prvič vpisani v 1. letnik magistrskega študija (II. stopnje) ter s tem prvič obiskujejo predavanja in seminar pri Ruski avantgardi, se morajo, če tega še niso storili, v najkrajšem možnem času prijaviti na temo, ki jo bodo v okviru seminarja predstavili. Opravljene obveznosti pri seminarju (vključno s predstavitvijo) so predpogoj za pristop k izpitu.

Teme seminarja so razpisane v e-učilnici predmeta.