Predavanja pri predmetu Češka književnost 1. polovice 20. stoletja

Česká literatura 1. poloviny 19. století

Čtvrtek 3. ledna                                11.20 – 12.50 (2)                    Učebna č. 3

Metodologická problematika literárních dějin a jejich periodizace obecně

                                                           14.40 – 16.10 (2)                    Učebna č. 4

Politický, společenský a kulturní vývoj českých zemí v 19. století

Pátek 4. ledna                                    11.20 – 17.05 (7)                    Učebna č. 3

Národní obrození a jeho periodizace; zrod národního vědomí, osvícenská generace Josefa Dobrovského

Druhá obrozenská generace Josefa Jungmanna a její tvorba: poezie (Ján Kollár), próza (Josef Linda) a drama (V. K. Klicpera)

Pondělí 7. ledna                                 8.50 – 10.20 (2)                      Čítárna

Preromantismus a ohlasová poezie, využití lidové poezie, osobnost a tvorba Františka Ladislava Čelakovského

                                                           15.30 – 17.00 (2)                    Učebna č. 2

Dramatická tvorba Josefa Kajetána Tyla

Úterý 8. ledna                                   11.20 – 12.50 (2)                    Učebna č. 4

Próza biedermeieru, osobnost a tvorba J. J. Langera a F. J. Rubeše

Středa 9. ledna                                  8.50 – 10.20 (2)                      Čítárna

Osobnost a tvorba K. J. Erbena

                                                           15.30 – 17.50 (3)                    Učebna č. 2

Projekce filmu Kytice natočeného podle stejnojmenné sbírky K. J. Erbena

Čtvrtek 10. ledna                              11.20 – 12.50 (2)                    Učebna č. 3

Subjektivní romantismus v české literatuře, osobnost a tvorba K. H. Máchy

                                                           14.40 – 16.10 (2)                    Učebna č. 4

Projekce filmu Máj natočeného podle stejnojmenné skladby K. H. Máchy

Pátek 11. ledna                                 11.20 – 14.30 (4)                    Učebna č. 3

Osobnosti na přechodu mezi romantismem a realismem: Karel Havlíček Borovský a Božena Němcová