Začetek predavanj pri izr. prof. dr. H. Tivadarju na zahodni slavistiki

Dragi študentje pri predmetih Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja)!

Prvi teden predavanj vas vabim na svoje javno predavanje pred izvolitvijo v naziv rednega profesorja z naslovom Slovensko pravorečje in fonetično-fonološke analize samoglasnikov, ki bo v ponedeljek, 17. februarja 2020 ob 9.00 v Modri sobi (Aškerčeva 2).

V ponedeljek, 17. 2. 2020, tudi ne bo govorilnih ur.

Z rednimi predavanji po urniku začnemo potem od 24. 2. 2020.

S spoštovanjem,

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar