Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja

Spoštovane študentke, spoštovani študentje slovenističnih predmetov na zahodnoslovanskih študijih – Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije (1. stopnja) in Uporabna slovenščina (2. stopnja)!
Kot ste že videli preko obvestil na ViS-u, smo naše izvajanje ur prestavili v virtualno okolje. Z vami komuniciram preko ViS-a, kamor vam tudi nalagam dokumente, ki jih morate preštudirati, in domače naloge, ki jih delajte ter jih boste priložili k seminarju. Če imate kakršno koli vprašanje, se oglasite preko e-pošte.
Za namen virtualnega dela in diskusije sem za vas pripravil tudi posebno Facebook-skupino, ki se imenuje Slovenščina za zahodnoslovanske študije. Vabim vas (4 ste se že), da se naši skupini pridružite, saj bomo lahko tudi tam komentirali določene jezikovne zagate in izpostavili morebitne probleme. Sproti bom nalagal tudi določene videe in dodal komentarje. Osnovni namen te skupine je, da bomo v naši FB-mikroskupnosti družbeno odgovorno delovali in izboljševali znanje o slovenščini, slovaščini, češčini, poljščini in drugih slovanskih jezikih. Debatirali bomo seveda tudi o javni komunikaciji, kar je v sodobnih medijih še posebej v teh čudnih časih zelo pomembno.
Če bo potreba, bomo komunicirali tudi preko Skypa oz. Zooma, kar sem se z izrednimi študenti že dogovoril.
Skratka, če je kakršno koli vprašanje, v zvezi s seminarsko nalogo oz. nalogami, se oglasite na moj e-mail, ki ga poznate: hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si
Sicer pa pridno študirajte dano gradivo (ga je več kot preveč, če vse naloge rešite 😊) in seveda pripravljajte svoje seminarske naloge. Novi delovni listi pa sledijo naslednji teden, tudi s krajšim testom.
S spoštovanjem,
Red. prof. dr. Hotimir Tivadar
Oddelek za slovenistiko FF UL
Aškerčeva 2, Ljubljana, kabinet 536 c
Tel.: +386 1 241 13 12
Faks: +386 1 425 93 37