Zagovor skupnega magistrskega dela Janža Snoja

Obveščamo vas, da bo Janž Snoj zagovarjal magistrsko delo z naslovom Solaris Stanisława Lema kot poskus odgovora na antropološko, epistemološko in teološko vprašanje. Zagovor skupnega magistrskega dela, nastalega v okviru programa Polonistike in Primerjalne književnosti,  bo v ponedeljek, 10. 9. 2018, ob 12:00 uri v sobi FF 404.