Lektorske vaje iz slovaškega jezika 1/I

  1. letnik Slovakistov obveščam, da imamo uvodno srečanje  jutri, 2. 10. 2018, ob 11. 20 v predavalnici 1 na Tobačni.

Darija Pivk, lektorica slovaškega jezika