Raziskovalna dejavnost oddelka

Raziskovalni projekti

Sodelavci oddelka sodelujejo v različnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih in programih. Podatke o programih in projektih, ki potekajo v okviru Znanstvenega inštituta FF, lahko najdete na strani ZiFF-a.

Znanstvene konference in posveti

Oddelek za slavistiko od leta 2009 prireja mednarodna Slavistična srečanja, posvečena aktualnim vprašanjem sodobnega slovanskega jezikoslovja in literarne vede, občasno pa orgniziramo tudi druge znanstvene in strokovne posvete in okrogle mize.

Slavistična srečanja

Rusko-slovenski prevajalski seminarji v soorganizaciji oddelka

Slavistična znanstvena periodika

Večin znanstvenih dognanj naših raziskovalcev je javnosti najprej predstavljena v člankih v znanstvenih revijah. Nekatere med njimi nastajajo tudi ob sodelovanju oddelka ter pod okriljem Slavističnega društva Slovenije.

Slavistična revija
http://srl.si

Jezik in slovstvo
http://www.jezikinslovstvo.com

Slavica Tergestina
http://slavica-ter.org