Predstavitev oddelka

Lepo pozdravljeni na spletni strani Oddelka za slavistiko, ki je del Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Vrste študija

Na Oddelku za slavistiko izvajamo študij slovanskih jezikov in kultur na treh bolonjskih stopnjah. Večino slovanskih jezikov lahko pri nas na prvi in drugi stopnji študirate v okviru dvodisciplinarnih študijskih programov v kombinaciji z ostalimi študijskimi smermi Filozofske fakultete, kar omogoča oblikovanje številnih različnih zaposlitvenih profilov naših diplomantov, študij pa lahko pri nas nadaljujete tudi na tretji, doktorski stopnji.

Predavatelji

Na Oddelku za slavistiko poučuje več kot 30 visoko specializiranih univerzitetnih učiteljev, asistentov in lektorjev, ki so habilitirani za področja slovanskih jezikov in kultur. Podatke o njihovi pedagoški in raziskovalni dejavnosti ter njihove kontakte lahko najdete na strani oddelčnih sodelavcev.

Prostori

Oddelek za slavistiko domuje v glavni stavbi Filozofske fakultete v desnem traktu na drugem nadstropju, del prostorov, katerih poteka predvsem študijski proces programov s področja zahodne slavistike pa poteka tudi v prostorih na Tobačni ulici 5.