Znanstvene konference in posveti

Oddelek za slavistiko od leta 2009 prireja mednarodna Slavistična srečanja, posvečena aktualnim vprašanjem sodobnega slovanskega jezikoslovja in literarne vede, občasno pa orgniziramu tudi druge znanstvene in strokovne posvete in okrogle mize.

Zadnja Slavistična srečanja

10. mednarodna konferenca o balto-slovanskem naglasoslovju

Individualni in kolektivni bilingvizem (od 20. do 23. oktobra 2011)

Med politiko in stvarnostjo: jezikovna situacija v novonastalih državah bivše Jugoslavije (jeseni 2009)